homescontents

Pseb In Ac Result – PSEB result 2022

PSEB 10th result 2022 ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿੰਕ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ! ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਦੇ 10ਵੀਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ pseb.ac.in ‘ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। 10 ਵੀਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 2022 ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਲਿੰਕ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। PSEB 10ਵੀਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ 5 ਜੁਲਾਈ, 2022 ਨੂੰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

Pseb In Ac Result
Pseb In Ac Result

Pseb In Ac Result – ਕਿਵੇਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ 10ਵੀਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ 2022 – ਕਿਵੇਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ

• ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ – pseb.ac.in ‘ਤੇ ਜਾਓ
• ਹੋਮਪੇਜ ‘ਤੇ, ‘ਨਤੀਜੇ’ ਟੈਬ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
• ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੰਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ, ‘PSEB ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਤੀਜਾ 2022‘ ਲਿੰਕ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
• ਆਪਣਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਰੋਲ ਨੰਬਰ, ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰੋ
• ਤੁਹਾਡਾ PSEB 10ਵਾਂ ਨਤੀਜਾ 2022 ਸਕ੍ਰੀਨ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਹੋਵੇਗਾ
• ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੰਦਰਭਾਂ ਲਈ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟਆਊਟ ਲਓ।

Pseb In Ac Result

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਨਤੀਜੇ 2022 ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ‘ਤੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ pseb.ac.in ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਰਜ਼ੀ ਮਾਰਕਸ਼ੀਟ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਮਾਰਕਸ਼ੀਟਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
PSEB ਦੇ 10ਵੇਂ ਨਤੀਜੇ 2022 ਲਈ, ਕੁੱਲ 3,16,69 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ। ਨੈਨਸੀ ਰਾਣੀ ਨੇ PSEB 10ਵੀਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 2022 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 99.08 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਟਾਪ ਕੀਤਾ।

Pseb In Ac Result – steps

Pseb In Ac Result
Pseb In Ac Result
  1. ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ pseb.ac.in ‘ਤੇ ਜਾਓ।
  2. ਹੋਮ ਪੇਜ ‘ਤੇ, ‘ਨਤੀਜਾ’ ਟੈਬ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
  3. ਹੁਣ ‘PSEB ਕਲਾਸ 10 ਦਾ ਨਤੀਜਾ 2022‘ ਚੁਣੋ।
  4. ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰੋ।
  5. ‘ਨਤੀਜਾ ਲੱਭੋ’ ਟੈਬ ‘ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
  6. ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ 10ਵੀਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ 2022 ਸਕਰੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
  7. ਹੋਰ ਹਵਾਲੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਟਆਊਟ ਲਓ

Leave a Comment